Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

İdare Hukuku

Büromuzun ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği alanlardan biri olan İdare Hukuku alanında sunduğumuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri…

DETAYLAR

İcra ve İflas Hukuku

Büromuzca sunulan gerçek kişiler ile yerli ve yabancı tüzel kişilerin Türkiye’deki alacaklarını tahsil edebilmesi başta olmak üzere İcra ve İflas Hukukundan doğan tüm iş ve işlemlerde avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz…

DETAYLAR

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku alanındaki tüm davalar ile refakaten ve vekaleten yürütülen her türlü iş ve işlemlerde sunduğumuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri…

DETAYLAR

Boşanma ve Aile Hukuku

Hukuk Büromuzca anlaşmalı/çekişmeli boşanma davaları başta olmak üzere her türlü dava ve işlemde sunulan avukatlık ve danışmanlık hizmetleri…

DETAYLAR

Ceza Hukuku

Büromuzun tecrübeli avukatlarınca ceza hukuku alanında müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde koruyabilmek için verilen avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri…

DETAYLAR

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Çetin & Barut Hukuk Bürosu olarak Sigorta ve Tazminat Hukuku alanında sunulan avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz…

DETAYLAR

İş Hukuku

Büromuzun yoğun olarak faaliyet gösterdiği alanlardan biri olan İş Hukuku alanında sunduğumuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri…

DETAYLAR

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticari hayatın bir gereği olarak hukuki sorunların doğmasından önce proaktif bir anlayışla hukuki danışmanlık hizmetleri sunarken müvekkillerimize ticari davalarda avukatlık hizmetleri vermekteyiz…

DETAYLAR

Marka Hukuku

Büromuzun avukat ve marka vekilleri tarafından müvekkillerimizin markalarının tescili ile marka hukukundan doğan her türlü ihtilafta haklarının korunabilmesi için sunulan hizmetler…

DETAYLAR

Yabancılar ve Göç Hukuku

Büromuzca sunulan, yabancılar ve göç hukukuna ilişkin iş ve işlemleri yürüten Türkiye Cumhuriyeti kurumları nezdindeki yabancı gerçek ve tüzel kişiler için danışmanlık ile avukatlık hizmetleri….

DETAYLAR

Kamu İhale Hukuku

Büromuzca sunulan Kamu İhale Hukuku alanında kamu ihale mevzuatı çerçevesinde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere hukuki uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri…

DETAYLAR

Miras Hukuku

Büromuz tarafından, Miras Hukuku alanındaki farklı türde iş ve davalarda müvekkillerine sunduğu hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri…

DETAYLAR

Vergi Hukuku

Çetin & Barut Hukuk Bürosu olarak vergi hukuku mevzuatındaki güncel değişimlere uygun olarak gerekli hukuki bilgi ve desteğin sunulması alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktayız…

DETAYLAR

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku alanında müvekkillerimizin haklarını koruyabilmek adına Çetin & Barut Hukuk Bürosu olarak uzman avukat kadromuzla verdiğimiz hizmetler…

DETAYLAR