Boşanma ve Aile Hukuku

Hukuk Büromuz boşanma ve aile hukuku alanında;

– Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davalarının açılması ve takibi

– Evlenmeden önce belirlenecek mal rejimlerine dair sözleşmelerin hazırlanması ve bu konuda taraflara danışmanlık verilmesi,

– Nişanın atılmasından doğan her türlü maddi ve manevi zararların tazmini,

– Boşanma davalarında, nafaka, çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki malların tasfiyesi ile ilgili dava ve işlerin takibi;

– Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, kayyım atanması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemlerinin takibi,

– Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık atanması için davaların ve iş takipleri,

– Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının ülkemizde tanınması ve tenfizi

– Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi gibi birçok farklı dava ve işlerde avukatlık hizmeti sunmaktadır.