Gayrimenkul Hukuku

Büromuz gayrimenkul hukuku alanında gayrimenkul hukuku mevzuatına uygun şekilde tüm alım-satım işlemleri, intifa, sükna, şufa gibi sınırlı ayni hakların kurulması, sona erdirilmesi ve ilgili sözleşmelerin tanzimi hususunda danışmanlık verilmesi, sözleşmelerin hazırlanması vekaleten ve refakaten tüm işlemlerin takibinin yanı sıra kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması, istirdat, müdahalenin meni, ecrimisil, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) ve elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi gibi gayimenkul hukukuyla ilgili davalarda avukatlık hizmeti sunmaktadır.