Kamu İhale Hukuku

Büromuz Kamu İhale Hukuku alanında kamu ihale mevzuatı çerçevesinde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere gerek hukuki uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Özellikle:

– İhale Şartnamelerine, ihale kararlarına karşı şikayet, itirazen şikayet başvurularının yapılması,

– Kamu İhale Kararlarına karşı iptal davası açılması,

– Kamu İhale Hukukuyla ilgili derdest davalara müdahil olunması,

– Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanma kararlarına karşı dava açılması,

– Kamu İhale Sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın idari ve hukuki takibi,

– Hak edişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti büromuzca verilmektedir.