Sigorta ve Tazminat Hukuku

Çetin & Barut Hukuk Bürosu olarak Sigorta ve Tazminat Hukuku alanında sunulan hizmetlerimiz şu şekildedir:

– Her türlü trafik kazası neticesinde uğranılan zararın tazmini için maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve takibi;

– Maddi ve manevi her türlü zararın tazmini maksadıyla durum ve poliçeye uygunluk durumuna göre sigorta şirketlerine yapılacak başvuru sürecinin yönetimi;

– Araç değer kaybının tazmini maksadıyla hukuki sürecin yönetimi;

– Sigortalı, sigorta şirketleri ve sigorta ettiren arasında doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlıklar;

– Mesleki Sorumluluk Sigortasıyla ilgili uyuşmazlıklar;

– Poliçe tanziminden sonra hasarın meydana gelmesi nedeniyle oluşan zararın tazmini hususundaki hukuki uyuşmazlıklar;

– Her türlü tazminat istemi ile ilgili konularda meydana gelen çıkan ihtilaflar.