Büromuzun ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği alanlardan biri olan İdare Hukuku alanında sunduğumuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri…

Büromuzca sunulan gerçek kişiler ile yerli ve yabancı tüzel kişilerin Türkiye’deki alacaklarını tahsil edebilmesi başta olmak üzere İcra ve İflas Hukukundan doğan tüm iş ve işlemlerde avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz…

Gayrimenkul Hukuku alanındaki tüm davalar ile refakaten ve vekaleten yürütülen her türlü iş ve işlemlerde sunduğumuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri…

Hukuk Büromuzca anlaşmalı/çekişmeli boşanma davaları başta olmak üzere her türlü dava ve işlemde sunulan avukatlık ve danışmanlık hizmetleri…

Büromuzun tecrübeli avukatlarınca ceza hukuku alanında müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde koruyabilmek için verilen avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri…

Çetin & Barut Hukuk Bürosu olarak Sigorta ve Tazminat Hukuku alanında sunulan avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz…

Büromuzun yoğun olarak faaliyet gösterdiği alanlardan biri olan İş Hukuku alanında sunduğumuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri…

Ticari hayatın bir gereği olarak hukuki sorunların doğmasından önce proaktif bir anlayışla hukuki danışmanlık hizmetleri sunarken müvekkillerimize ticari davalarda avukatlık hizmetleri vermekteyiz…

Büromuzun avukat ve marka vekilleri tarafından müvekkillerimizin markalarının tescili ile marka hukukundan doğan her türlü ihtilafta haklarının korunabilmesi için sunulan hizmetler…

Büromuzca sunulan, yabancılar ve göç hukukuna ilişkin iş ve işlemleri yürüten Türkiye Cumhuriyeti kurumları nezdindeki yabancı gerçek ve tüzel kişiler için danışmanlık ile avukatlık hizmetleri….

Büromuzca sunulan Kamu İhale Hukuku alanında kamu ihale mevzuatı çerçevesinde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere hukuki uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri…

Büromuz tarafından, Miras Hukuku alanındaki farklı türde iş ve davalarda müvekkillerine sunduğu hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri…

Çetin & Barut Hukuk Bürosu olarak vergi hukuku mevzuatındaki güncel değişimlere uygun olarak gerekli hukuki bilgi ve desteğin sunulması alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktayız…

Bilişim Hukuku alanında müvekkillerimizin haklarını koruyabilmek adına Çetin & Barut Hukuk Bürosu olarak uzman avukat kadromuzla verdiğimiz hizmetler…