MİRAS HUKUKU

Hukuk Büromuz Miras Hukuku Alanında veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin açılması davaları, vasiyetnamenin iptali davaları, mirasçılık belgesinin iptali davaları, mirasın reddi davaları, mirasın tespiti davaları, muris muvazaası davaları, mirasçıdan mal kaçırma davaları, mirasın hükmen reddi davaları, saklı paya ilişkin davalar, tenkis davaları, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması, miras intikal işlemleri gibi farklı türde iş ve dava takip hizmetleri sunmaktadır.