TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik potansiyeliyle öne çıkan ülkemizde ticari hayat ile birlikte ticaret hukuku da hızlı bir değişim ve gelişim göstermektedir. Ticari hayatta iş ve işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için mevzuata ve uygulamaya dair kurallara uygun hareket etmek şirket ve ticaretle ilgilenen şahıslar için hayati bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda özellikle ticaret hukuku alanında telafisi oldukça büyük maliyetlere ve zaman kaybına sebep olan hukuki sorunların, doğmadan önce proaktif bir anlayışla en iyi hukuki danışmanlık hizmetini alarak önüne geçebilmek çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu bakımdan ticaret hukuku alanında her şeyden önce önleyici hukuk faaliyetlerine ve dolayısıyla danışmanlık hizmetlerine büyük önem vermekteyiz. Büro olarak;

  • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ile buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Joint Venture, konsorsiyum sözleşmeleri, proje finansmanları ve teminatlar, niyet mektupları, hisse devri sözleşmeleri, proje geliştirme sözleşmeleri gibi ihtiyaca uygun sözleşmelerin hazırlanması,
  • İthalat ve ihracat yapan şirketlerin faaliyetlerini yerli ve uluslararası dış ticaret hükümlerine göre yürütülmesi hususunda hukuki destek vermek,
  • Üretim, lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması ile haksız rekabet davalarında temsil gibi bir çok iş ve işlemde gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize ticari hayatlarında sorunsuz şekilde bir ilerleme sağlayabilmeleri için her türlü hukuki desteği verebilmekteyiz.