KAMU İHALE HUKUKU

Büromuz Kamu İhale Hukuku alanında kamu ihale mevzuatı çerçevesinde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere gerek hukuki uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Özellikle:

  • İhale Şartnamelerine, ihale kararlarına karşı şikayet, itirazen şikayet başvurularının yapılması,
  • Kamu İhale Kararlarına karşı iptal davası açılması,
  • Kamu İhale Hukukuyla ilgili derdest davalara müdahil olunması,
  • Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanma kararlarına karşı dava açılması,
  • Kamu İhale Sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın idari ve hukuki takibi,
  • Hak edişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti büromuzca verilmektedir.