VERGİ HUKUKU

Çetin & Barut Hukuk Bürosu olarak Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki ihtilafların doğması halinde uzlaşma veya dava yoluna başvurulması; vergisel planlamaların hukuki boyutları ve vergi denetimlerine yönelik hukuki destek sağlanması, vergi hukuku mevzuatındaki güncel değişim konusunda gerekli hukuki bilgi ve desteğin sunulması alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktayız.