YABANCILAR VE GÖÇ HUKUKU

Büromuz, yabancılar ve göç hukukuna ilişkin iş ve işlemleri yürüten Türkiye Cumhuriyeti kurumları nezdindeki yabancı gerçek ve tüzel kişiler için danışmanlık ile avukatlık hizmeti sunmakta, hukuki destek sağlamaktadır. Bu alanla ilgili olarak;

  • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yabancıların hak ve durumlarına ilişkin danışmanlık hizmetleri,
  • Türkiye’de ilk defa ikamet izni alacakların, durumlarına ve geliş sebeplerine uygun ikamet izni alabilmeleri için danışmanlık ve vekaleten her türlü işlemlerinin takibi
  • Türkiye’de istihdam edilecek yabancı uyruklu kişilerin kanuni olarak çalışabilmeleri için izlenecek prosedürler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi ve vekaleten bu işlemlerin yürütülmesi,
  • Türk vatandaşlığı iktisap etmek isteyen yabancıların hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi ile vekaleten her türlü iş ve işlemler hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
  • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu uygulanmasından kaynaklı idari işlemlere karşı başvuru ve dava süreçlerinin takibi,
  • Türkiye’de gayrimenkul edinmek isteyen yabancılar için danışmanlık ve vekaleten iş takibi,
  • Tanıma ve tenfiz gibi Yabancılar ve Göç Hukuku ile ilgili tüm konularda müvekkillerimizin hukuki sorun ve ihtiyaçlarına çözümler getirilmektedir.