MARKA VEKİLLİĞİ VE FİKRİ – SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Günümüz dünyasındaki mevcut ticari ilişkilerin ziyadesiyle karmaşıklaşması ve rekabetin her geçen gün daha da artması ticari hayatta şirketlerin kendi marka ve tasarımlarını korumasının önemini daha fazla artırmaktadır. Bu alanda büromuzda çalışan avukat ve marka vekilleri;

  • Marka ve endüstriyel tasarımların ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili ve korunması
  • Resmi marka bültenlerinin takibi ve benzer marka başvurularının tespit edilerek aylık olarak müvekkillerimize raporlanması, talep halinde itiraz sürecinin başlatılması
  • Üçüncü kişilerin müvekkillerimizin başvurularına yaptığı itirazlara cevap verilmesi,
  • Müvekkillerimize ait tescillerin yenilenmesi,
  • Müvekkillerimizin devredeceği ya da devralacağı tescil ya da başvurular ile ilgili devir kayıt sürecinin başlatılması ve takibi,
  • Türk Patent Enstitüsü bünyesinde ve Fikri Sınai Haklar Mahkemelerinde diğer sair her türlü iş, işlem ve dava takibinin yürütülmesi gibi alanlarda TPE siciline kayıtlı marka vekillerimiz ve avukatlarımız tarafından yürütülmektedir.