GAYRİMENKUL HUKUKU

Büromuz gayrimenkul hukuku alanında gayrimenkul hukuku mevzuatına uygun şekilde

  • tüm alım-satım işlemleri,

  • intifa, sükna, şufa gibi sınırlı ayni hakların kurulması, sona erdirilmesi

  • ilgili sözleşmelerin tanzimi hususunda danışmanlık verilmesi,

  • sözleşmelerin hazırlanması vekaleten ve refakaten tüm işlemlerin takibi

  • kat karşılığı inşaat sözleşmeleri

  • gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması,

  • istirdat, müdahalenin meni, ecrimisil, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) ve elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi

gibi gayimenkul hukukuyla ilgili davalarda avukatlık hizmeti sunmaktadır.