SİGORTA VE TAZMİNAT HUKUKU

Çetin & Barut Hukuk Bürosu olarak Sigorta ve Tazminat Hukuku alanında sunulan hizmetlerimiz şu şekildedir:

  • Her türlü trafik kazası neticesinde uğranılan zararın tazmini için maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve takibi;
  • Maddi ve manevi her türlü zararın tazmini maksadıyla durum ve poliçeye uygunluk durumuna göre sigorta şirketlerine yapılacak başvuru sürecinin yönetimi;
  • Araç değer kaybının tazmini maksadıyla hukuki sürecin yönetimi;
  • Sigortalı, sigorta şirketleri ve sigorta ettiren arasında doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlıklar;
  • Mesleki Sorumluluk Sigortasıyla ilgili uyuşmazlıklar;
  • Poliçe tanziminden sonra hasarın meydana gelmesi nedeniyle oluşan zararın tazmini hususundaki hukuki uyuşmazlıklar;
  • Her türlü tazminat istemi ile ilgili konularda meydana gelen çıkan ihtilaflar.