İŞ HUKUKU

Büromuzun ağırlıklı hizmet verdiği alanlardan biri de İş Hukukudur. Özellikle birlikte çalışılan personel ile iş akdinin kurulması anından itibaren yapılan bir takım hukuki hatalar, sonrasında şirketler için ciddi anlamda büyük zararlara sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda özellikle işverenler için;

  • Şirketlerin iş kanunu ve mevcut uygulamalar doğrultusunda işe alım ve işten çıkarma süreçlerinde tüm prosedürlerin hukuka uygun şekilde yürüyebilmesini sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti verilmesi, sözleşmelerin; istihdam ve işten çıkarma sürecinde gerekli olan evrakın hazırlanması,
  • İşe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ve genel tatil alacakları ile sair işçilik alacakları, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumuyla ilgili tüm dava, iş ve işlemlerin vekaleten takibi,
  • Muvazaalı iş sözleşmelerinin tespiti ile ihlal edilen hakların iadesi,
  • Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle irtibata geçerek gerekli olan görüşme ve iletişim sürecinin yönetilmesi, toplu iş sözleşmeleri, grev, lokavt gibi konularda şirketlerin atacakları adımlar hususunda her türlü hukuki desteğin verilebilmesi gibi İş Hukukuna dair tüm dava, iş ve işlemler büromuz avukatlarınca takip edilebilmektedir.