BOŞANMA VE AİLE HUKUKU

Hukuk Büromuz boşanma ve aile hukuku alanında;

  • Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davalarının açılması ve takibi

  • Evlenmeden önce belirlenecek mal rejimlerine dair sözleşmelerin hazırlanması ve bu konuda taraflara danışmanlık verilmesi,

  • Nişanın atılmasından doğan her türlü maddi ve manevi zararların tazmini,

  • Boşanma davalarında, nafaka, çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki malların tasfiyesi ile ilgili dava ve işlerin takibi;

  • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, kayyım atanması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemlerinin takibi,

  • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık atanması için davaların ve iş takipleri,

  • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının ülkemizde tanınması ve tenfizi

  • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi gibi birçok farklı dava ve işlerde avukatlık hizmeti sunmaktadır.