04

Tem

Damga Vergisi – İhtirazi Kayıt

İçtihatları Birleştirme Kurulu 2009/1 E. , 2012/2 K. DAMGA VERGISI İHTIRAZI KAYIT SEBEPSIZ ZENGINLEŞME İHALE İÇTIHADIN BIRLEŞTIRILMESI DAMGA VERGİSİ KANUNU (488) DAMGA VERGİSİ KANUNU “İçtihat Metni” Özeti : İhale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali veya […]

04

Tem

Aylıktan Kesme Cezası

İdare D.Gen.Kur. 2011/826 E. , 2014/2025 K. ÖĞRETİM ÜYESİ, AYLIKTAN KESME CEZASI, İTİRAZ SÜRECİNİN SONUCU BEKLENMEDEN AÇILAN DAVA, İNCELENMEKSİZİN REDDİ, KARAR VERİLMEYE YER OLMADIĞI “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir. Özeti : Öğretim üyesi olan davacıya verilen aylıktan kesme cezasına karşı yapılan itiraz başvurusunun, söz konusu cezaya[…]

04

Tem

Yapı Ruhsatiyesi

Danıştay 6. Daire Başkanlığı 2015/1060 E. , / K. “İçtihat Metni” Esas No : 2015/1060 Karar No : 2015/6187 İstemin Özeti : Aydın 2. İdare Mahkemesince verilen 15/01/2015 tarihli, E:2014/206, K:2015/24 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan[…]