04

Nis

657 Sayılı Kanunun 68/B Maddesine Göre Atanmak İçin Ne Yapmalıyım?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Derece yükselmesinin usul ve şartları kenar başlıklı 68/B maddesi; “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için […]

04

Nis

Arazime Dikilen Telefon Direği Yüzünden Mağdurum, Ne Yapabilirim?

Son zamanlarda Telekomünikasyon Şirketleri tarafından maliklerin haberi ve rızası olmadan, herhangi bir kullanım bedeli ödenmeden arsa üzerine telefon direği, arsa altına fiber kablo yerleştirme eylemleri artmış bulunmaktadır. Araziye bu şekilde yapılan müdahaleler sonucu malik tarafından arazi etkin bir şekilde kullanılamamakta, yapılan inşaatlar yarım kalmakta ve ekim dikim alanları işgal edilmektedir. Bu müdahalenin giderilmesini isteyen malikler tarafından Telekomünikasyon[…]

04

Nis

Kazanılmış Hak Aylığım Mevcut, Yeşil Pasaport Almaya Hak Kazanabilir Miyim?

Bilindiği üzere Yeşil Pasaport devletin ülkemiz vatandaşlarına verdiği birkaç pasaport türlerinden biridir. “Hususi Pasaport” olarak da bilinen işbu belgenin verilebilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. İşbu belirli koşulların sağlanması halinde devlet memuru, sporcu, iş insanları ve avukatlara verilen yeşil pasaport, yurt dışı seyahatlerde ayrıcalık sağlayan bir pasaport türüdür. Devlet memurlarının Yeşil Pasaport almaya hak kazanmaları için sağlaması[…]