Kazanılmış Hak Aylığım Mevcut, Yeşil Pasaport Almaya Hak Kazanabilir Miyim?

Bilindiği üzere Yeşil Pasaport devletin ülkemiz vatandaşlarına verdiği birkaç pasaport türlerinden biridir. “Hususi Pasaport” olarak da bilinen işbu belgenin verilebilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. İşbu belirli koşulların sağlanması halinde devlet memuru, sporcu, iş insanları ve avukatlara verilen yeşil pasaport, yurt dışı seyahatlerde ayrıcalık sağlayan bir pasaport türüdür.
Devlet memurlarının Yeşil Pasaport almaya hak kazanmaları için sağlaması gereken şartlar 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile belirlenmiş olup ilgili hususlar şu şekildedir:
-Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya  bu kadro derecesinden çalışmakta  iken EMEKLİ olan devlet memurları.
-1. 2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.
-Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları
-Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;
· Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,
· Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,
· Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,
· Kamu görevlisi olmak,
· 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.

Yeşil pasaport alabilecek olanların kapsamının belirlendiği madde hükümlerine göre; Memurlardan, memurluk ilişkisi devam ettirenlerden 1, 2, 3 üncü derece kadrolarda görevini halen yapmakta olanlara veya yine 1, 2, 3 üncü derece kadroda bulunduktan sonra emekli veya görevlerinden ayrılmış olanlara verilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Memurların intibak işlemlerinde kadro derecesi, kazanılmış hak aylık derecesi ve emekli keseneğine esas aylık derecesi şeklinde üç farklı kavram bulunmaktadır. Dolayısıyla ilgili kanun maddesinde kadro derecesinin altı özellikle çizilmiş olup Yeşil pasaport verilmesinde kazanılmış hak aylığı değil kadro aylığı esas alınmaktadır. Örneğin bir memurun kazanılmış hak aylığı 3 ama kadro aylığı 5 ise bu kişi yeşil pasaport alamayacaktır. Yeşil pasaport için 3. dereceye gelmek yeterlidir, kademe önemli değildir. Eğer memurun özel sektördeki hizmetleri varsa, bu hizmetler bazı koşullar dahilinde derece ve kademede değerlendirilmektedir.
Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için iletişim sekmesinden bize ulaşabilirsiniz.
Av. Selcan AKYÜZ
#yeşilpasaport #hususipasaport #memur #kadro #kazanılmışhak #aylık #derece #kadro #maaş #kademe

Your Comment: